Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

HARMONOGRAM REKRUTACJI
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie na rok szkolny 2017/2018 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.       

Logowanie na ogólnopolskiej stronie lodzkie.edu.com.pl/kandydat. Składanie  wydrukowanego ze strony wniosku o przyjęcie do szkoły (tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, ul. Sportowa 8.

od 22 maja

do 21 czerwca 2017 r.

do godz. 12.00

 

od 12 lipca

od godz. 12.00

 do 14 lipca 2017 r.

do godz. 12.00

2.       

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum.

od 23 czerwca

do 27 czerwca 2017 r. do godz. 12.00

 

3.       

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów

od 27 czerwca

od godz. 12.00

do 29 czerwca 2017 r.

do godz. 12.00

do 17 lipca 2017 r.

4.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - lista wstępna.

3 lipca 2017 r.

do godz. 12.00

7 sierpnia 2017

do godz. 12.00

5.       

Wydanie skierowań na badania lekarskie kandydatom  zakwalifikowanym do technikum

od 23 czerwca

do 5 lipca 2017

7 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00

6.       

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli podjęcia nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie:

- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- trzech fotografii podpisanych na odwrocie,

- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie lub klasie,

- zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów

od 3 lipca

od godz. 12.00

do 10 lipca 2017 r.

do godz. 12.00

od 8 sierpnia

godz. 12.00

do 10 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

7.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych  i  kandydatów  nieprzyjętych  w  postępowaniu  rekrutacyjnym - lista  ostateczna

11 lipca

do godz. 12.00

11 sierpnia 2017 r.

do godz. 12.00