Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dzień Przedsiębiorczości - 21 marca 2018
W dniu 21 marca 2018 r. wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II i Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II będą uczestniczyli w projekcie: Dzień Przedsiębiorczości – 2018 czyli jednodniowych praktykach zawodowych.
"Dzień przedsiębiorczości" jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
• odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
• zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
• pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
• doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
• zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.
21 marca 2018 r. jest to dzień wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów. Szkoła w tym dniu organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze na wniosek uczniów lub rodziców po odbyciu praktyk. Internat pracuje bez zmian. Koordynatorami projektu na terenie szkoły jest pani Katarzyna Wojtania i pani Eliza Jagła. Za udział w praktyce uczeń nie ponosi kosztów ani nie otrzymuje wynagrodzenia. Z praktyki uczeń zobowiązany jest przygotować sprawozdanie. Młodzież otrzymuje Kartę ucznia, w której zbiera potrzebne informacje od konsultanta – opiekuna w zakładzie pracy, która będzie potwierdzeniem uczestnictwa w akcji Dzień Przedsiębiorczości.Najlepsze sprawozdania wezmą udział w konkursie z nagrodami organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.  Szczegółowe informacje na temat ogólnopolskiego projektu realizowanego w naszej szkole znajdują się pod adresem – https://dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/pl/o-programie