Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

3 września 2018 o godz. 10.00 odbyła się uroczysta akademia z okazji rozpoczęcia Roku Szkolnego 2018/2019 połączona z rozpoczęciem funkcjonowania klas patronackich. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: pan Sławomir Chojnowski - Wójt Gminy Kleszczów, pan Marek Ciapała - Dyrektor Oddziału PGE GiEK S.A. - Oddział Elektrownia Bełchatów, pan Marian Rainczuk - Dyrektor Oddziału PGE GiEK S.A. - Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, pani Karolina Babert-Sobczyk - Starszy Specjalista ds. HR – Koordynator klas patronackich PGE, pani Ewa Michałek – starszy wizytator Kuratorium Oświaty delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, pani Małgorzata Birutowicz – wizytator Kuratorium Oświaty delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, pani Urszula Szewczyk – koordynator sieci Szkół Promujących Zdrowie, konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, pani Jadwiga Szymczyk - konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, pan Andrzej Tkacz - członek zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów, ks. Krzysztof Góral – proboszcz parafii ewangelicko – reformowanej w Kleszczowie, ks. Sławomir Bednarski– proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Kleszczowie, Prezydium Rady Rodziców: pani Ewa Rogut oraz rodzice uczniów naszej szkoły. Pani dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz powitała przybyłych gości, nauczycieli, pracowników administracji, społeczność uczniowską Liceum i Technikum, a szczególnie uczniów klas pierwszych. W tym roku szkolnym w szkole łącznie będzie uczyło się 318 uczniów, w tym 107 uczniów klas pierwszych. Będą funkcjonowały 4 klasy pierwsze. Klasa I a LO – językowa wychowawca pani Małgorzata Bugajska. Klasa I b LO – medyczno – ratownicza i "sportowa" wychowawca pani Joanna Durka . Klasa I t automatyk TNT- wychowawca pan Adam Grodek. Klasa I m mechatronik wychowawca pan Marcin Szymak, a zajęcia prowadzone będą przez 58 nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne. Pani dyrektor przedstawiła priorytety MEN na ten rok szkolny oraz nowe działania o zasięgu ogólnokrajowym i zagranicznym, które będziemy realizować juz od września. 

Będziemy kształcić w nowym zawodzie technik automatyk.
Uczeń w tej klasie będzie miał wiedzę z zakresu automatyki, pneumatyki oraz hydrauliki siłowej, dotyczącą maszyn i urządzeń, umiejętność analizy procesów produkcyjnych w celu dobrania metod automatyzacji procesów, wiedzę techniczną z zakresu obsługi maszyn, a także systemów sterowania czy dotyczącą zagadnień utrzymania ruchu. W trakcie nauki w zawodzie technik automatyk egzaminom będą podlegały dwie kwalifikacje:EE.17 – Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej, EE.18 – Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

Rozpoczynają funkcjonowanie tzw. klasy patronackie
21 lutego 2018 r. w siedzibie Elektrowni Bełchatów odbyło się podpisanie porozumień w zakresie utworzenia klas patronackich pomiędzy spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, a naszą szkołą. Programem klas patronackich objęte będą pierwsze klasy kształcące w zawodach:
• technik automatyk - patronat Oddział PGE Elektrowni w Bełchatowie
• technik mechatronik – patronat Oddział PGE Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie.
Honorowy Patronat nad działaniem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowe.j
Porozumienia podpisane przez władze PGE, dyrektora szkoły oraz Wójta Gminy Kleszczów obowiązywać mają przez 10 lat. 
W ramach współpracy:
• uczniowie będą brali udział w wizytach zawodoznawczych na terenie kopalni i elektrowni w Bełchatowie. 
• zorganizowane zostaną zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także dodatkowe szkolenia dla uczniów i nauczycieli
• powstaną pracownie specjalistyczne
• dla wyróżniających się uczniów ufundowane zostaną stypendia 
• absolwenci znajdą zatrudnienie w bełchatowskiej elektrowni i kopalni węgla brunatnego, zapełniając lukę pokoleniową oraz kompetencyjną.

Realizacja projektów ze środków unijnych
Od 01.09.2016r. – 30.06.2018r. realizowaliśmy z uczniami obecnej klasy IV i tegorocznymi absolwentami projekt pt. „Europejska mobilność uczniów i absolwentów Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie - gwarancją sukcesu i kariery zawodowej" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego". Szkoła na ten cel uzyskała 400 365,85 zł.

W tym roku kolejny raz złożyliśmy wniosek i również nasz projekt uzyskał akceptację. W latach 2018 – 2020 uczniowie obecnej klasy II i III technikum będą mieli szansę podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, językowe, kulturowe oraz odbyć 2-tygodniowe praktyki zawodowe w Dreźnie  w ramach nowego projektu pt: „Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników ", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” . Szkoła na ten cel uzyskała 404 449,86 zł.

Odbędzie się wymiana zagraniczna z liceum w Niemczech w ramach dofinansowania i współpracy z Fundacją Polsko – Niemieckiej współpracy Młodzieży

Kontynuujemy działania w ramach programu Szkoła promująca zdrowie i otrzymaliśmy akces przynależności do sieci szkół promujących zdrowie.
Zaproszeni goście zabrali głos, życząc uczniom i nauczycielom osiągania wysokich wyników w nowym roku szkolnym.

GALERIA