Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Spotkanie z rodzicami
9 września 2016 r. o godz. 16.30. odbyło sie I spotkanie organizacyjno - informacyjne wszystkich rodziców uczniów liceum i technikum w auli Solparku. Pani dyrektor Agnieszka Nagoda - Gębicz przedstawiła rodzicom:
1. skład grona pedagogicznego
2. kalendarz roku szkolnego
3. kalendarz spotkań z rodzicami
4. plan działań w roku szkonym 2016/17
5. dokumentację regulującą pracę szkoły
Pani dyrektor przedstawiła priorytety MEN na ten rok szkolny oraz nowe działania o zasięgu ogólnokrajowym i zagranicznym, które będziemy realizować juz od września. Uczniowie obecnej klasy II i III technikum będą uczestniczyli w projekcie pt: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego", finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2018 r. na zasadach programu Erasmus+. Kwota dofinansowania jaką szkoła samodzielnie uzyskała do projektu wynosi 400 365,85 zł. Realizujemy projekt „Książki naszych marzeń” – w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wspierający w latach 2016-2020 rozwój zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa. Nasza szkoła uzyskała dofinansowanie w wysokości 12 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych. Odbędzie się wymiana zagraniczna z liceum w Niemczech w ramach dofinansowania i współpracy z Fundacją Polsko – Niemieckiej współpracy Młodzieży.Specjaliści wspomagający pracę szkoły pedagog, psycholog i doradca zawodowy zaprezentowali plany pracy.
Przedstawiono wytyczne do realizacji przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Przewodniczący Rady Rodziców złożył sprawozdanie z pracy za poprzedni rok. W formie fotoprezentacji zapoznano rodziców z działalnością szkoły w roku 2015/16. Po zebraniu ogólnym rodzice spotkali się z wychowawcami w klasach, a także odbyły się konsultacje z nauczycielami przedmiotów oraz z pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym i dyrektorem szkoły. Zasięgnieto opinii rodziców w sprawie zakupu książek w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, z uwzględnieniem tematyki wpływu czytania na rozwój młodzieży.
W tym dniu odbyło się także zebranie przedstawicieli Rady Rodziców każdej klasy, na którym omówiono organizację pracy szkoły i rodziców w tym roku oraz wybrano prezydium. Skład jest nastepujący:
Przewodniczący: Paweł Kaźmierski
Zastępca: Sylwan Chlebowski
Sekretarz: Jerzy Kurdek
Skarbnik: Joanna Jakubowska i Beata Rudzińska
Serdecznie dziękujemy przybyłym na zebranie rodzicom i liczymy na efektywną współpracę przez cały rok szkolny - Dyrektor szkoły Agnieszka Nagoda - Gębicz wraz z gronem nauczycielskim