Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Egzamin zawodowy bez stresu
We wrześniu Technikum Nowoczesnych Technologii przystąpiło do projektu Egzamin zawodowy bez stresu. Liderem projektu jest Miasto Łódź - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, a partnerem NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa.
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez lepsze przygotowanie do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w siedmiu zawodach - w tym w zawodzie technik mechatronik.
Projekt realizowany będzie w okresie 1.09.2016 – 31.08.2017. W tym czasie zaplanowane są następujące działania:
• przeprowadzenie kursów przygotowujących uczniów do części praktycznej egzaminu zawodowego;
• uczestnictwo uczniów w stażach zawodowych (150h) staż płatny (1800zł/ucznia);
• przeprowadzenie kursu dla nauczycieli kształcenia zawodowego pozwalającego na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji w zakresie uprawnień egzaminatora zewnętrznego;
• doposażenie placówek objętych projektem i ŁCDNiKP w niezbędny sprzęt do realizacji zajęć.