Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szkoła promująca zdrowie
Szkoła promująca zdrowie jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. W związku z tym jest miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć. Jest także elementem środowiska lokalnego oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują oraz miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów. Szkoła Promująca Zdrowie to inaczej Szkoła tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia. Szkoła umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.
W Polsce opracowano i przyjęto kryteria przynależności do sieci szkół promujących zdrowie oraz przyznawania wojewódzkiego certyfikatu. Szkoły, które spełniają określone warunki zostają przyjęte do sieci i po minimum trzech latach pracy, otrzymują certyfikat. Do wojewódzkich sieci SzPZ należą, poza szkołami różnych typów, inne placówki oświatowo-wychowawcze (przedszkola, bursy, domy wczasów dziecięcych). Obecnie krajowy certyfikat może być przyznawany tylko szkołom, dla których opracowana standardy i narzędzia.
Ustanowienie Certyfikatu „Szkoły Promującej Zdrowie” może przynieść następujące korzyści: - zwiększenie prestiżu szkoły, satysfakcję dla całej społeczności szkolnej oraz motywację do dalszej pracy, - przykłady dobrej praktyki oraz wymianę doświadczeń i współpracę między szkołami, - stworzenie banku danych o szkołach oraz upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie w Polsce. Koncepcja i strategia Szkoły Promującej Zdrowie Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. Każdy kraj wypracowuje swój model SzPZ w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń. W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom.