Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Projekt unijny: "Egzamin zawodowy bez stresu"
Informujemy, że nasza szkoła realizuje we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego projekt w ramach RPO WŁ 2014-2020, Priorytet XI, Działanie XI.3. Okres realizacji:1.09.2016 – 31.08.2017.
Celem ogólnym jest wyrównanie szans edukacyjnych 70 uczniów publicznych szkół poprzez lepsze przygotowanie uczniów do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik. Grupą docelową projektu jest 70 uczniów z ZSP nr 15, ZSP nr 19, ZSP nr 20, ZSP nr 22, ZSS, ZST-I, ZSEiU w Łodzi, SOSW w Łasku i ZSP w Kleszczowie oraz 30 nauczycieli kształcenia zawodowego z w/w placówek, którzy w ramach projektu uzyskają kwalifikacje egzaminatora zewnętrznego systemu oceniania potwierdzone przez OKE. W projekcie "Egzamin bez stresu" uczestniczą zakwalifikowani uczniowie klasy III technikum i nauczyciele przedmiotów zawodowych. Działania prowadzone w ramach projektu:
a) Przeprowadzenie kursu dla nauczycieli kształcenia zawodowego pozwalającego na uzyskanie dodatkowych kompetencji/kwalifikacji w zakresie uprawnień egzaminatora zewnętrznego systemu oceniania w 5 branżach
b) Przeprowadzenie kursów przygotowujących uczniów do części praktycznej egzaminu zawodowego w 7 zawodach
c) Uczestnictwo uczniów w stażach zawodowych
d) Doposażenie szkół w niezbędny sprzęt do realizacji zajęć.
Wartość projektu: 720 669,10 PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 659 412,03 PLN.