Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Projekt unijny: "Integracja przemysłu i edukacji"
Informujemy, że nasza szkoła realizuje we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego projekt "Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja" w ramach działania RPO WŁ 2014-2020, Priorytet XI, Działanie XI.3. Okres realizacji: 01.01.2017- 30.09.2018. Celem głównym projektu jest dostosowanie szkolenia zawodowego w zawodach mechatronicznych do zapotrzebowania rynku pracy w dziedzinie organizacji i zarządzania produkcją dla 96 uczniów 6 techników z woj. łódzkiego oraz 6 nauczycieli tych techników do IX 2018 r. Projekt skierowany jest do uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe - dziennych techników dla młodzieży. Wsparciem będzie objętych 96 osób z 6 techników w ramach zawodowych szkół ponadgimn : ZSP 9, 22, ZSP Tech-Inf , ZS Samochodowych, ZSP Kleszczów, ZSCEZiU Rawa Maz. z klas III i IV o kierunku: elektryk, elektronik, mechatronik i mechanik. W ramach projektu prowadzone będą następujące działania: przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych - zajecia teoretyczne z zakresu organizacji i zarządzania produkcją. Uczniowie wezmą udział w zajęciach z zakresu organizacji i zarządzania produkcją. W ramach projektu wdrożony będzie modułowy program kształcenia zawododowego wypracowany w pierwszej edycji projektu. Zajęcia (56h) mają 4 moduły: Zarządzanie stanowiskiem pracy 5S (8h), TPM - Kompleksowe Produktywne Utrzymanie Ruchu (24h), Zarządzanie Projektami (16h), Mapowanie Strumienia Wartości (8h). Zajęcia prowadzone będą w 2 etapach: I etap 6gr. x 8os. – 7 sobotnich spotkań po 8h w ŁCDNiKP w okr. II – V 2017, II etap 6gr. x 8os. – 7 sobotnich spotkań po 8h w ŁCDNiKP w okresie IX - XII 2017 Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych - zajecia praktyczne z zakresu organizacji i zarządzania produkcją. 96 uczn.(3K, 93M) weźmie udział w zajęciach eduk. kształt. umiej. praktyczne w zakresie organizacji i zarządzania produkcją. Realizacja staży dla 96 uczniów ma na celu zastosowanie i pogłębianie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Staże odbywać się będą w grupach 6 osobowych w wymiarze 150h/os. w okresie wakacji roku szkolnym 2017/2018. Wartość projektu: 909 262,25 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 814 432,65 zł.