Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
Internet odgrywa coraz ważniejszą rolę w życiu dzieci i młodzieży. W dorosłe życie wchodzi już pokolenie, które nie dzieli świata na realny i wirtualny, tylko na co dzień, w naturalny sposób, posługuje się mediami elektronicznymi, utrzymując za ich pośrednictwem relacje rówieśnicze, wyrażając siebie, bawiąc się, ucząc, rozwijając swoje pasje i zainteresowania. Młodzi ludzie zazwyczaj przewyższają kompetencjami medialnymi swoich rodziców, tym niemniej brakuje im często krytycznego spojrzenia na niebezpieczeństwa związane z siecią. Tymczasem zarówno badania, jak i doświadczenia instytucji niosących pomoc w tego typu sytuacjach pokazują...

Czytaj więcej...

TYDZIEŃ NA RZECZ BEZPIECZNEGO INTERNETU
W POWIECIE BEŁCHATOWSKIM
W dniach od 23 lutego do 03 marca 2015 roku nasza szkoła bierze udział w kampanii profilaktyczno – edukacyjnej pod hasłem „Tydzień na rzecz Bezpiecznego Internetu w powiecie bełchatowskim" zorganizowanej przez Społeczną Akademię Nauk i Komendę Powiatową Policji w Bełchatowie. Akcja ma na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z korzystania z sieci, ochronę przed uzależnieniem od niej młodzieży, popularyzację bezpiecznego korzystania z Internetu, zapoznanie z aspektami prawno-karnymi wynikającymi z publikowania, bądź ściągania różnych treści z Internetu...

Czytaj więcej...

„ARS, czyli jak dbać o miłość?"- program edukacyjny
Nasza szkoła już drugi rok realizuje program edukacyjny pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?", który stanowi istotną część ogólnopolskiego projektu pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych".
Koordynatorem programu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Zasadniczym celem programu jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz w przyszłości ich potomstwa spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.
Program skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i składa się z trzech części:
I. Ars vivendi - sztuka życia
W tej części program dostarcza uczestnikom wiedzę pomocną w kształtowaniu zdrowego stylu życia i odpowiedniego dystansu do używania substancji psychotropowych.
II. Ars amandi - sztuka kochania
Druga część to uświadomienie, w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca rozwój miłości między ludźmi.
III. Ars generandi – sztuka rodzenia
I w końcu część trzecia programu to kształtowanie postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych w kontekście zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym. Uświadomienie młodzieży wpływu substancji psychotropowych na rozwój zarodka i płodu.

Program edukacyjny
Wybierz życie - pierwszy krok"
W roku szkolnym 2012/2013 ZSP w Kleszczowie był realizowany program edukacyjny "Wybierz życie - pierwszy krok" . Program dotyczy profilaktyki raka szyjki macicy. Jest skierowany do uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Zwraca uwagę na odpowiedzialne zachowania, potrzebę rozmów z bliskimi osobami na tematy związane ze zdrowiem, oraz konieczność regularnych badań profilaktycznych. Program ten jest zgodny z programem profilaktyki szkoły.

Elementy programu będą realizowane na zajęciach biologii, wychowania do życia w rodzinie, godzinach wychowawczych, spotkaniach z rodzicami.
Program ten ma za zadanie poszerzenie wiadomości dotyczących zdrowia i choroby człowieka, a w szczególności:
- budzenie świadomości odpowiedzialności za zdrowie własne i osób innych;
- poznanie dróg infekcji HPV, możliwych objawów i skutków infekcji
- poznanie związku infekcji HPV z częstością występowania raka szyjki macicy
- profilaktyka zakażeń HPV
- profilaktyka raka szyjki macicy
- innych chorób wenerycznych, skutków wczesnej inicjacji seksualnej, metod antykoncepcji z odniesieniem do postaw moralnych i etycznych.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie www.pierwszykrok.edu.pl

PROGRAM   EDUKACYJNY "DBAJ O ZDROWIE"

Program przeznaczony jest dla uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat własnego zdrowia i możliwości świadomego oddziaływania na jego stan. Program edukacyjny jest zgodny z programem profilaktyki szkoły. Program ma za zadanie poszerzenie wiadomości dotyczących zdrowia i choroby człowieka, a w szczególności:
- zasad zdrowego odżywiania i zapobiegania najczęściej popełnianym błędom dietetycznym prowadzącym do zaburzeń pracy układu pokarmowego, otyłości, anoreksji, bulimii, oraz wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka
- wypływu sposobu odżywiania na wydolność fizyczną i wyniki uzyskiwane na zawodach sportowych
- wpływu stresu na organizm człowieka i sposoby przeciwdziałania stresowi
- rozwoju osobowego człowieka, etapów życia, funkcjonowania układu rozrodczego, przebiegu ciąży, chorób wenerycznych, skutków wczesnej inicjacji seksualnej i niechcianej ciąży, metod antykoncepcji z odniesieniem do postaw moralnych i etycznych.

Elementy programu będą realizowane na zajęciach biologii, wychowania do życia w rodzinie, godzinach wychowawczych oraz zajęciach pozalekcyjnych. W proponowanym programie nauczania treści programowe są oparte na treściach podstawy programowej zatwierdzonej przez MENiS, a w większości na zagadnieniach wykraczających poza te treści.