Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

POWER

Uroczyste zakończenie działań przygotowawczych do udziału w praktykach zagranicznych

Od początku listopada 2017r. do końca lutego 2018r. uczniowie trzeciej klasy technikum uczestniczyli w zajęciach przygotowujących ich do wyjazdu na staż zawodowy do Drezna. W ramach tych działań odbyły się zajęcia językowe z języka angielskiego prowadzone przez panią Agatę Gębicz oraz z języka niemieckiego prowadzone przez panią Emilię Ławską. Niezbędne było również przygotowanie mentalne, za które odpowiadała pani Beata Wysmułek. Ostatnim punktem były zajęcia kulturowe prowadzone zarówno przez panią Marzenę Klimę, a także przez panią Emilię Ławską.

W dniu 1 marca 2018r. odbyło się uroczyste spotkanie z trzecią grupą uczniów, która 11 marca wyjechała na dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy do Drezna w Niemczech. W czasie spotkania uczniowie otrzymali z rąk dyrektora szkoły, pani Agnieszki Nagody-Gębicz dyplomy uczestnictwa w zajęciach językowych, kulturowych i mentalnych w ramach działań przygotowawczych do udziału w projekcie. Nie zabrakło również koordynatora projektu – pani Emilii Ławskiej. Przypomnijmy, że uczniowie wyjeżdżają na staż zawodowy do Niemiec w ramach realizacji projektu „Europejska mobilność uczniów i absolwentów Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie - gwarancją sukcesu i kariery zawodowej" o nr 2016-1-PL01-KA102-025259 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego". Czwarta grupa uczniów wyjedzie już w kwietniu i będzie odbywać staż w terminie od 8 do 21.04.2018r.

 

POWER

Rozpoczęcie zajęć przygotowawczych do wyjazdu na staż zagraniczny do Drezna
Uczestnicy projektu "Europejska mobilność uczniów i absolwentów Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie - gwarancją sukcesu i kariery zawodowej" o nr 2016-1-PL01-KA102-025259 rozpoczęli z początkiem listopada 2017r. zajęcia przygotowawcze do wyjazdu na dwutygodniowy staż zawodowy do Drezna, które będą trwać do końca lutego 2018 roku.

W ramach działań przygotowawczych odbędą się następujące zajęcia:

• zajęcia językowe z języka angielskiego (język stażu), które mają na celu rozwijanie umiejętności komunikacji oraz poszerzenie zasobu słownictwa technicznego przydatnego podczas odbywania praktyk zawodowych prowadzone przez anglistkę p. Agatę Gębicz;
• zajęcia językowe z języka niemieckiego (język codziennej komunikacji), których celem będzie rozwijanie umiejętności porozumiewania się i radzenia sobie w codziennych sytuacjach prowadzone przez germanistkę p. Emilię Ławską;
• przygotowanie mentalne w ramach którego uczestnicy przygotują  się do umiejętnego radzenia sobie w sytuacji rozstania z bliskimi na czas wyjazdu oraz ze stresem w nowym środowisku, jak również udoskonalą umiejętność komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole wielokulturowym oraz wielonarodowościowym.  Zajęcia prowadzone będą przez pedagoga szkolnego p. Beatę Wysmułek;
• przygotowanie kulturowe mające na celu przybliżenie uczestnikom projektu realiów kulturowych Niemiec z uwzględnieniem takich zagadnień jak tradycje i obyczaje, kuchnia niemiecka, stereotypy, elementy geografii, turystyki i wiedzy o kulturze. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycielkę geografii p. Marzenę Klimę oraz germanistkę p. Emilię Ławską.

Uczestnicy projektu wyjadą na staż zawodowy do Niemiec w dwóch grupach  w następujących terminach: 11.03.- 24.03.2018r. oraz  08.04.- 21.04.2018r.

 

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego".