Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

DZIEŃ MECHATRONIKA
Podsumowanie i upowszechnianie rezultatów projektu POW ER
26 lutego 2018 r. o godz. 12.00 odbyło się uroczyste podsumowanie I części projektu pt. „Europejska mobilność uczniów i absolwentów Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie - gwarancją sukcesu i kariery zawodowej", który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego".
Projekt skierowany jest do uczniów i absolwentów Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, którzy kształcą się lub ukończyli kształcenie w zawodzie technik mechatronik. Obecna klasa czwarta w roku szkolnym 2016/17 wzięła udział w tym projekcie poprzez realizację dwutygodniowych praktyk zawodowych w Dreźnie, w czasie których uczniowie szkolili się w zakresie projektowania i konstruowania urządzeń z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych AutoCAD 2D, AutoCAD 3D 2016, 2017 oraz Inventor 2016. Uczestnicy projektu wyjechali do Niemiec w dwóch grupach liczących 14 osób wraz z dwoma opiekunami na każdą mobilność. Do udziału w projekcie uczestnicy zostali wybrani na drodze rekrutacji wg wytyczonych kryteriów zgodnie z regulaminem rekrutacji, zaś każda mobilność uczestników w celu odbycia stażu zawodowego, została poprzedzona ich przygotowaniem mentalnym, językowym i kulturowym, które zapewniła nasza szkoła. Nadrzędnym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w zakresie komputerowego wspomagania projektowania przy użyciu programów AutoDesk. Poprzez realizację projektu uczestnicy projektu pogłębili znajomość języków obcych, w tym języka angielskiego w zakresie słownictwa specjalistycznego i języka niemieckiego w zakresie umiejętności komunikacyjnych. Ważnym aspektem było też umożliwienie uczestnikom projektu lepszego startu w życie zawodowe poprzez podniesienie ich kompetencji zawodowych oraz promowanie wśród nich idei uczenia się przez całe życie, ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego. Poza tym realizacja projektu umożliwiła uczestnikom rozwój przedsiębiorczości i wzmocniła ich motywację do nauki oraz pogłębiła postawę tolerancji i poszanowania innych nacji poprzez przybliżenie kultury i historii Niemiec oraz poznanie niemieckich zwyczajów. Projekt przyczynił się również do wzmocnienia pozycji i wizerunku szkoły na rynku edukacyjnym poprzez europejski wymiar edukacji zawodowej oraz do rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli, będących osobami towarzyszącymi, dając im tym samym sposobność poznania nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi oraz metod nauczania.
W ramach podsumowania pierwszej części projektu Adrian Piątek, jeden z uczestników projektu, przybliżył ideę projektu, jego poszczególne etapy oraz cele, przedstawił szczegóły związane z realizacją programu stażu oraz programu kulturalnego w czasie pobytu w Dreźnie, a także zaprezentował jeden z rezultatów projektu, czyli stworzony przez uczestników projektu, słowniczek polsko-angielski, zawierający szereg słów i zwrotów związanych z tematyką stażu, czyli komputerowym wspomaganiem projektowania przy użyciu programów AutoDesk. Następnie każdy uczestnik projektu otrzymał z rąk pani Dyrektor dokument będący potwierdzeniem zdobytej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych w ramach odbytego stażu zagranicznego, czyli EUROPASS MOBILNOŚĆ. Certyfikat ten wydawany w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), ułatwi uczniom znalezienie atrakcyjnej pracy na rynku krajowym, ewentualnie otworzy możliwość zrobienia kariery zawodowej zagranicą.
Narzędzia, które były wykorzystane w tym dniu do upowszechniania rezultatów projektu:
 media tradycyjne - telewizja NTL  http://tvntl.pl/2018/02/28/kurier/kurier-27-02-2018  minuta 10.05
 Internet – strona internetowa - szkoły i Gminy Kleszczów  Więcej.
 materiały drukowane - broszury, ulotki
 wydarzenia - wystawy, gala podsumowania  I części projektu przez uczniów klasy IV t i wręczenie certyfikatów Europass Mobilność.